Impressum

Deze site is eigendom van: autobiz

Telefoonnummer: +33141449107
E-mailadres: contact@autobiz.com
Adres: 4, Place des Vosges, 92400 Courbevoie, Frankrijk

 

Deze site wordt gehost door:
Orange SA au capital de 10 640 226 396 euro RCS Paris 380 129 866 Hoofdkantoor: 78, rue Olivier de Serres, 75 015 Parijs, Frankrijk en gevestigd te Nelson Mandelalaan, 94745 ARCUEIL, Frankrijk Telefoonnummer: 00 33 1 44 44 22 22.

 

1/ Voorwaarden voor toegang tot deze site
De toegang van bezoekers en gebruikers tot deze site veronderstelt hun volledige instemming met de voorwaarden die op deze site van toepassing zijn. Orange behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van deze site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van niet-naleving van de voorwaarden voor toegang tot deze site, behoudt Orange zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen van rechtswege toe te passen. De voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing en zijn niet beperkt in de tijd voor alle bezoekers.

 

2/ Cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand dat sommige sites naar uw harde schijf schrijven als u ze bezoekt. Het is geen uitvoerbaar programma, en ook geen virus. Een cookiebestand bevat informatie zoals gebruikers-ID's en informatie over uw browse-ervaring op de site. Een cookie kan geen informatie van uw harde schijf lezen, noch kan het andere cookiebestanden lezen die door andere sites zijn aangemaakt. De site gebruikt cookies voor informatie over het verkeer op de site. Zo kunnen we zien hoe u de informatie op onze site gebruikt, en kunnen we de relevantie van ons navigatiepatroon met deze informatie controleren. Orange correleert de cookies niet met uw persoonlijke informatie indien aangegevn en verkoopt deze informatie niet aan derden. U kunt cookies weigeren of een melding krijgen wanneer een site een cookie wil plaatsen door uw browservoorkeuren aan te passen.

 

3/ Links naar andere sites
Deze website bevat links naar andere sites. De toegang tot een site die gelinkt is aan onze site is op eigen risico van de bezoeker of gebruiker en Orange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, fouten of omissies op deze sites.

 

4/ Intellectuele eigendom
De toegang tot de site geeft u recht op privé en niet-exclusief gebruik van deze site. Alle op deze site gepubliceerde elementen, waaronder teksten, foto's, computergrafieken, logo's, handelsmerken, enz. vormen werken in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, die zonder de toestemming van de auteurs of hun rechthebbenden zou kunnen plaatsvinden, onwettig. De elementen van deze site mogen niet met winstoogmerk worden verkocht of op de markt worden gebracht.

 

5/ Verantwoordelijkheid
Orange en alle bedrijven die hebben bijgedragen aan de creatie en implementatie van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, kosten, verliezen, direct, accidenteel of indirect, of voor enig ander risico na uw toegang of gebruik van deze site. Orange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of virus dat uw computer of computerapparatuur kan besmetten, na gebruik of toegang tot de site of via het downloaden opdeze site.

 

6/ Onbeschikbaarheid van de site
Orange verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de site. Orange kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de site om welke reden dan ook.